หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและพิธีเผาดอกไม้จันทน์

จังหวัดลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและพิธีเผาดอกไม้จันทน์จากสุสานไตรลักษณ์ (ประตูม้า) เป็นบริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใกล้เคียงพระเมรุมาศจำลองแทน....
(17/10/2560)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดย นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้....
(17/10/2560)สาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดบริการทางการแพทย์ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

สาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดบริการทางการแพทย์ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร....
(17/10/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link