2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมสื่อมวลสัญจร ภายใต้แคมเปญ `ลำปาง...ปลายทางฝัน`

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมสื่อมวลสัญจร ภายใต้แคมเปญ `ลำปาง...ปลายทางฝัน`....
(14/12/2561)มณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดลำปาง....
(14/12/2561)ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปางล่าสุดคืบหน้ากว่าร้อยละ 60

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปางล่าสุดคืบหน้ากว่าร้อยละ 60....
(14/12/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link