หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมอบหมายให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ....
(24/05/2560)จังหวัดลำปางจัดโครงการ `ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ`

จังหวัดลำปางจัดโครงการ `ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ` เชิญชวนประชาชนชาวลำปางร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 5 หมื่นดอก ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ....
(24/05/2560)ปภ. สร้างความตระหนักและความเข้าใจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อสร้างความปลอดภัยของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างความตระหนักและความเข้าใจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด....
(24/05/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link