หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ชาวบ้านในพื้นที่อพยพ อ.แม่เมาะ 199 ราย สุดดีใจ รับเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน หลังเฝ้าคอยมานานกว่า 25 ปี

รัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมทำพิธีส่งมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน กว่า 200 แปลง ให้แก่ชาวบ้านในอำเภอแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่อพยพจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ....
(19/08/2560)รัฐบาลมอบโฉนดที่ดินให้ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดลำปาง มอบโฉนดที่ดินให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ 199 ราย 209 แปลง รวมเนื้อที่ 136 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา....
(19/08/2560)จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.แม่ทะ

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ มอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ `จังหวัดลำปางเคลื่อนที่` ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ โอกาสนี้ได้ร่วมกั....
(19/08/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link