หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรด้านช่าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560

จังหวัดลำปางจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรด้านช่าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560....
(26/04/2560)แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แจ้งเบี่ยงการจราจรจากวิ่งรถทางเดียวเป็นวิ่งรถสวนทาง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แจ้งเบี่ยงการจราจรจากวิ่งรถทางเดียวเป็นวิ่งรถสวนทาง สายตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน-ลำปาง)....
(26/04/2560)จังหวัดลำปาง เตรียมจัดแข่งขันแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยว

จังหวัดลำปาง โดยสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวและรถเช่านครลำปาง เตรียมจัดแข่งขันแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยว ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560....
(26/04/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link