หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจติดตามการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์ ติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ จ.ลำปาง หลังสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ ได้กลับมารุนแรงจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้ง ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 10 พุ่งสูงกว่า 237 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา....
(26/03/2560)เทศบาลนครลำปาง จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมสานพลังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา นำประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางย้อนอดีต 100 ปี ร่วมสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าเขลางค์นคร ในงาน `รำลึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ขัวหลวงรัษฏา`....
(26/03/2560)ศูนย์พัฒนาสตรีภาคเหนือ ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2560

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวฯ ทำพิธีมอบใบวุฒิบัตรแก่เยาวชน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ปวช.,ปวส และ ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพโครงการ `สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว` ประจำปี 2560....
(25/03/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )Link