2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงชำแหละไก่ในพื้นที่ ทำความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็น จากการชำแหละไก่และการปล่อยน้ำเสีย

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงชำแหละไก่ในพื้นที่ ทำความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็น จากการชำแหละไก่และการปล่อยน้ำเสีย....
(17/10/2561)ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง ที่อำเภอเสริมงาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง ที่อำเภอเสริมงาม....
(17/10/2561)จังหวัดลำปางเดินหน้า `ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข` จับนกพิราบในพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางเดินหน้า `ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข` จับนกพิราบในพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง....
(17/10/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link